You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İşletmenin operasyonları sırasında oluşan, fakat tek başlarına bir anlam ifade etmeyen veriler, iş analitiği çözümleri sayesinde anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşüyor. Esan'ın sunduğu İş Zekası Çözümleri portföyü, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu portföyde aynı zamanda veriye dayalı bütçeleme çözümü de yer alıyor. Böylece, Esan İş Zekası Çözümlerinden yararlanan işletmeler, veriye dayalı kararlar ile geleceğe daha güvenle bakıyor.

ESANWork İş Zekası Uygulamaları size neler kazandırırı açıklamadan önce, Dijital çağ, benzeri görülmemiş miktarda veri üretimini de beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekmektedir.. İş Zekası, hem tüketici davranışlarını anlamak hem de kurumsal performansı değerlendirmek açısından büyük önem taşıyan bu verilerin analiz edilerek raporlanmasını sağlar. Böylece işletmeler daha doğru bilgiler ve hızlı etki-tepki yeteneği sayesinde daha büyük bir esneklik kazanır. Onlarca farklı kaynaktan elde edilen verileri hızla ve titizlikle işleyen bir İş Zekası çözümü, kritik anlarda ihtiyaç duyulan bilgiyi anlık sunarak karar alma mekanizmalarını güçlendirir.

İşletmelerimiz, otomasyonun ve iş zekasının gücünden yararlanarak geleceğe çok daha güvenle bakıyor. ...