You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İşletmenin farklı noktalarında yürütülen süreçlerin kontrol altında tutulması, iş verimliliğine önemli katkıda bulunuyor. EsanBPM İş Akış Yönetimi çözümüyle iş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Böylece iş akışları daha verimli ve sorunsuz gerçekleşiyor; işletme genelinde standardizasyon artıyor, maliyetler ve kayıplar azalıyor.

Müşteri ilişkileri yönetiminden tedarik zinciri sürecine, finans yönetiminden dış ticarete kadar farklı modüller içeren Esan BPM, bu sayede departmanlar arasındaki iletişimi de hızlandırıyor. Böylece üretim, planlama, lojistik, finans ve idari alanlardaki farklı süreçlerdeki ilerlemeler tek noktadan, güvenli ve etkili bir şekilde takip edilebiliyor.

ESANBPM,işletmenizin hem kurumsal hafızası hem de en etkili destekçisi oluyor....