You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İÇERİK PAZARLAMASININ 5N1K’SI

Bugün markaların çok büyük önem verdiği içerik pazarlamanın belirli kuralları ve yöntemleri bulunuyor. Hiçbir strateji ve hedef olmadan sadece içerik üreterek başarı sağlamak neredeyse imkânsız bir durum.

Ne- Nedir?

Bir içerik hazırlanıyorsa ya da bir içerik pazarlaması ile ilgileniliyorsa öncelikle o içeriğin bir stratejisi olması gerekiyor. Bu stratejiler sayesinde içerik üretmek daha mantıklı hale geliyor. İçerik üretirken ele alınan ne kısmı, içeriğin konusu yani içerik yaratma süreci olarak ele alınıyor. Hedef kitleye ne tür bir içerik sunulacaksa içeriklerin ne tür bir konseptte olacağının belirlenmesi gerekiyor.


Neden?

Neden aşaması, üretilen içeriğin amacını belirler. İçerikler oluşturulurken amacın tam olarak belirlenmesi gerekiyor. İçerik pazarlaması sırasında nasıl bir hedef konduğu çok önemlidir. Nasıl bir etki yaratmak istendiği belirlenmelidir. İçerik hazırlanırken firmaların dikkatini çekmek mi yoksa kişileri direk doğrudan satışa yönlendirmek mi istendiği belirlenmelidir. Bu konularda verilecek kararlar içerik üretim konusundaki amaçları ortaya koyar.


Kim?

Bir içerik oluşturulurken markaların ulaşmak istediği bir iletişim ve satış hedefi olmalıdır. İçerik oluşturulurken hedef kitlenin belirlenmesi gerekiyor. Kime hitap edileceği içerik oluşturma sürecinde oldukça önemli bir konudur. Hedef kitlelerin belirlenerek derinlemesine analiz edilmesi içerik oluşturma sürecinde oldukça önemli bir konudur.


Nasıl?

Nasıl bir içeriğe sahip olunması gerektiği belirlenmelidir. Bu aşama ile hedef kitleye nasıl hitap edileceği ya da nasıl temas sağlanacağı belirlenmelidir. Nasıl ve ne tür bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği belirlenir. İçerik hazırlanırken kullanılacak dil, içerik türü gibi konular içeriklerin nasıl olacağı konusunda bir yol haritası belirleyecektir.


Nerede- Ne Zaman?

İçerikler, belli bir strateji doğrultusunda hazırlandıktan sonra yaklaşımlar ve iletişim tonları da belirlendikten sonra içeriğin doğru yer ve zamanda hedef kitleye ulaştırılması konusu gündeme geliyor. Başarılı bir içerik pazarlaması için doğru bir medya planı oluşturulmalıdır.